CNC verspanen: draaien of frezen

Verspanen is het bewerken van materiaal door machines of met de hand. Er worden spanen van het product verwijderd, waardoor het kleiner wordt en/of een andere vorm krijgt. CNC verspanen wordt gedaan met behulp van een draai- of freesbank die computergestuurd is: een zogenaamde CNC draai- of freesbank.

Draaien

Draaien is een manier van CNC verspanen waarbij gebruik wordt gemaakt van een CNC draaibank. Het product wordt hierin geplaatst en vastgeklemd. Aan twee zijden bevinden zich beitels. Het product dat in de klem zit wordt op hoge snelheid rondgedraaid, waardoor er door de beitels spanen vanaf worden gehaald. Hierdoor krijgt het de juiste vorm.

Frezen

Frezen wordt gedaan op een CNC freesbank. Ook hier wordt het product op de bank geplaatst en ingeklemd. Een freesbank kan verschillende soorten gereedschap bevatten. Het verschil met CNC draaien is dat bij frezen niet het product wordt gedraaid. In plaats daarvan maakt het gereedschap bewegingen en worden zo spanen van het product verwijderd.